آموزش رنگ و مش مو

آموزش رنگ و مش مو آموزش‌‌ رنگ و مش مو بصورت کاملا حرفه ای و کاملا تخصصی با تشکیل کلاسهای رفع اشکال بعد از آموزش به شکل زیر برگزار می شود:  ⚜لیست مباحث آموزشی⚜ 1)آشنایی بارنگ ها 2)پیگمنت شناسی 3)کاتالوگ خوانی 4)مثلثات رنگ 5)اصول رنگ موهای طبیعی 6)دکلره کردن اصولی بدون اسیب 7)پایه شناسی 8)شناخت پودردکلره مرغوب 9)یکدست کردن رنگ بادکلره 10)یکدست کردن ریشه بارنگ 11)اولاپلکس تراپی 12)اسیدتراپی 13)پیگمنت تراپی 14)بوتاکس تراپی 15)اکسیژن تراپی 16)پاک‌کردن رنگ های شرابی,مشکی،گیاهی بااستفاده ازریمورپودری و‌مایع 17)تفاوت رنگ و‌رنگساژ 18)ترفندهای ثبات رنگ و‌رنگساژ 19)ترفندبراق کردن رنگ‌ها 20)انتخاب رنگ براساس پایه وپیگمنت 21)کراتین گرم 22)کراتین سرد 23)المنت 24)ریباندینگ 25)هیدروتین 26)اشنایی بااکسیدان ها 27)واریاسیون ها و‌کاربردشون 28)آشنایی باپودرهای رنگی

event_note
close

آموزش رنگ و مش مو آموزش‌‌ رنگ و مش مو بصورت کاملا حرفه ای و کاملا تخصصی با تشکیل کلاسهای رفع اشکال بعد از آموزش به شکل زیر برگزار می شود:  ⚜لیست مباحث آموزشی⚜ 1)آشنایی بارنگ ها 2)پیگمنت شناسی 3)کاتالوگ خوانی 4)مثلثات رنگ 5)اصول رنگ موهای طبیعی 6)دکلره کردن اصولی بدون اسیب 7)پایه شناسی 8)شناخت پودردکلره مرغوب 9)یکدست کردن رنگ بادکلره 10)یکدست کردن ریشه بارنگ 11)اولاپلکس تراپی 12)اسیدتراپی 13)پیگمنت تراپی 14)بوتاکس تراپی 15)اکسیژن تراپی 16)پاک‌کردن رنگ های شرابی,مشکی،گیاهی بااستفاده ازریمورپودری و‌مایع 17)تفاوت رنگ و‌رنگساژ 18)ترفندهای ثبات رنگ و‌رنگساژ 19)ترفندبراق کردن رنگ‌ها 20)انتخاب رنگ براساس پایه وپیگمنت 21)کراتین گرم 22)کراتین سرد 23)المنت 24)ریباندینگ 25)هیدروتین 26)اشنایی بااکسیدان ها 27)واریاسیون ها و‌کاربردشون 28)آشنایی باپودرهای رنگی

Read more